Kyäni Ansvarsfriskrivning


 • FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Resultaten är varken typiska eller garanterade och kräver hårt arbete och skicklighet. Genom att värva kunder kan Business Partners tjäna stora extrainkomster baserade på faktiska produktförsäljningar. De flesta människor går med bara för att köpa fantastiska produkter för personligt bruk och tjänar bara lite grann eller inget alls. För att se alla möjligheter besök euincome.kyani.com/.
 • FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Kyänis produkter är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom eller medicinskt tillstånd.
 • FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Deltagande i incitamentsresor, bilprogram och andra säljkampanjer är inget som är typiskt eller garanterat. Kvalificering kräver hårt arbete, skicklighet och man måste nå specifika försäljningsmål. De flesta kvalificerar sig inte. Genom att värva kunder kan du få betydande extrainkomster baserade på faktiska produktförsäljningar. De flesta människor går med bara för att köpa fantastiska produkter för personligt bruk och tjänar bara lite grann eller inget alls. För att se alla möjligheter, besök euincome.kyani.com/.
 • FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Deltagande i Kyäni Car program är inte typiskt eller garanterat. Kvalificering kräver hårt arbete och skicklighet, de flesta deltar inte. I Nordamerika, december 2019, kvalificerade sig färre än 4% av aktiva Business Partners för programmet, vilket ger en månatlig bilbonus för Kyäni Business Partners som når och fortsätter bibehålla ranken Ruby. Bonusen börjar på Sapphire nivån, där Partners får kontanter plus “bankade” pengar som de får när de når Ruby. Genom att hänvisa kunder kan Business Partners tjäna en meningsfull, kompletterande inkomst som baseras på faktiskt produktförsäljning. De flesta människor går endast med för att köpa våra fantastiska produkter för personligt bruk och tjänar lite eller ingen inkomst. För att se vad som är möjligt, besök euincome.kyani.com/.
 • FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Resultaten varierar beroende på utgångspunkt, mål och ansträngningar. Träning och korrekt kost är nödvändigt för att uppnå och upprätthålla en sund vikt, eller önskad viktminskning eller viktökning. Om du har ett medicinskt problem, är gravid, ammar, är diabetiker, tar mediciner eller om du påbörjar ett viktkontrollprogram, konsultera din läkare innan du använder Kyäni-produkter eller gör några andra koständringar. Avbryt användningen om biverkningar inträffar.
 • FRISKRIVNINGSKLAUSUL: För att uppnå hälsosamma mål inom 90-Day Challenge krävs motion, korrekt diet och engagemang. Resultaten varierar beroende på utgångspunkt, mål och individuella ansträngningar. Vinnarna väljs av en domarpanel baserat på subjektiva kriterier, inklusive graden av vilken en deltagare uppnår sina hälsomål, jämförelser med foton före och efter, graden av vilken berättelserna om situationen före och efter ger en övertygande och inspirerande historia, hur deltagarna använde Kyäni-produkterna för att uppnå sina mål och övergripande efterlevnad av Kyänis policy, tillämplig lag och tävlingsreglerna. Om du har ett medicinskt problem eller är gravid, ammar, är diabetiker, tar mediciner eller om du påbörjar ett viktkontrollprogram, konsultera din läkare innan du använder Kyäni-produkter eller gör några andra koständringar. Avbryt användningen om biverkningar inträffar. Tävlingen är ogiltig där den är förbjuden. Se tävlingsreglerna för mer information.
 • FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Denna information, inklusive eventuella råd eller rekommendationer, är endast avsedd för utbildnings- och informationssyften. Den är inte avsedd som medicinsk rådgivning eller hälsovårdsråd, eller för att användas för medicinska diagnoser eller behandling av något individuellt problem. Den är inte heller avsedd att ersätta professionell rådgivning och tjänster från en kvalificerad vårdgivare som känner till dina unika särdrag.
 • FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Jag tror på Kyänis produkter, men de är inte medicin. Även om du kan se fantastiska hälsofördelar genom att använda Kyänis produkter måste du vara medveten om att Kyänis produkter inte är avsedda att diagnostisera, behandla, förebygga, bota eller mildra någon sjukdom eller tillstån.
 • FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Den här informationen bygger på vetenskaplig forskning om vissa ingredienser i Kyänis produkter. Ingen av studierna har undersökt Kyäni-produkten specifikt och det finns inte nödvändigtvis ett samband mellan resultaten från dessa studier och någon Kyäni-produkt. Kyäni-produkterna är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota, förebygga eller mildra någon sjukdom eller tillstånd.
 • FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Om du har ett medicinskt problem eller är gravid, ammar, är diabetiker, tar mediciner eller om du påbörjar ett viktkontrollprogram, konsultera din läkare innan du använder Kyäni-produkter eller gör några andra koständringar. Avbryt användningen om biverkningar inträffar.
 • FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Kyäni är en vinstdrivande distributör av näringsprodukter. Potato Pak-produkter är ett initiativ från Kyäni som gör att dess oberoende Business Partners och kunder kan köpa Potato Pak från Kyäni och donera till välgörenhetsorganisationer för distribution till undernärda barn i många länder. I priset för Potato Pak ingår kostnader för produktion, tillverkning, allmänna omkostnader, distribution och försäljning. Som på de flesta Kyäni-produkter gör Kyäni en vinst och oberoende Business Partners kan tjäna provisioner vid varje försäljning av Potato Pak. ALL POTATO-PAK-FÖRSÄLJNING DONERAS OCH SKICKAS TILL EN UTOMSTÅENDE VÄLGÖRENHETSORGANISATION OCH ÄR SLUTLIG OCH EJ ÅTERBETALNINGSBAR, SAMT UNDERSTÄLLD RÄTTEN TILL TILLBAKADRAGANDE.

Kyäni Sunrise innehåller Vitamin C och Riboflavin som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress, Niacin, Vitamin B6 och Vitamin B12 som bidrar till nervsystemets normala funktion.

Kyäni Sunrise innehåller Tiamin och Niacin som bidrar till normal psykologisk funktion.

Kyäni Sunrise innehåller Pantotensyra som bidrar till normal mental prestationsförmåga.

Kyäni Sunrise innehåller Vitamin C, Tiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12, Biotin och Pantotensyra som bidrar till normal energiomsättning.

Kyäni Sunrise innehåller Tiamin som bidrar tll normal hjärtfunktion.

Kyäni Sunrise innehåller Vitamin C som bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för benstommens och broskets normala funktion.

Riboflavin, Vitamin B6 och Vitamin B12 bidrar även till normal bildning av röda blodkroppar.

Kyäni Sunrise innehåller Vitamin B6, B12 och Folat vilka bidrar till immunsystemets normala funktion.

Kyäni Sunrise innehåller Riboflavin, Niacin, Vitamin B6 och Vitamin B12 vilka bidrar till att minska trötthet och utmattning.

Kyäni Nitro Xtreme innehåller Tiamin och Niacin som bidrar till nervsystemets normala funktion.

Kyäni Nitro Xtreme innehåller Zink som bidrar till en normal proteinsyntes; Tiamin som bidrar till normal psykologisk funktion.

Kyäni Nitro Xtreme innehåller Zink som bidrar till att bibehålla normala testosteronnivåer i blodet, benstommen, håret, naglarna och huden samt bidrar till normal kognitiv funktion.

Kyäni Nitro Xtreme innehåller Tiamin som bidrar till hjärtats normala funktion.

Kyäni Nitro Xtreme innehåller Zink som bidrar till normal fertilitet och reproduktion och till att bibehålla normala testosteronnivåer i blodet.

Kyäni Nitro Xtreme innehåller Zink och Krom som bidrar till normal omsättning av makronäringsämnen.

Kyäni Nitro Xtreme innehåller Zink som bidrar till normal kolhydratomsättning.

Kyäni Nitro Xtreme innehåller Tiamin och Niacin som bidrar till normal energiomsättning.

Kyäni Nitro Xtreme innehåller Zink som bidrar till att bibehålla normala testosteronnivåer i blodet och till immunsystemets normala funktion.

Kyäni Nitro Xtreme innehåller Niacin som bidrar till att minska trötthet och utmattning.

Kyäni Sunset inneåller Vitamin E (Tokotrienol-Tokoferol) som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress.

Kyäni Sunset innehåller Vitamin A och Vitamin D som bidrar till immunsystemets normala funktion.

Kyäni Sunset innehåller EPA och DHA som bidrar till att bibehålla hjärtats normala funktion. De positiva effekterna erhålls med ett dagligt intag av 250 mg av EPA och DHA. DHA bidrar även till att bibehålla normal hjärnfunktion.

Kyäni Sunset innehåller Vitamin A som bidrar till att bibehålla normal hud och Vitamin D som bidrar till att bibehålla normal benstomme och normala tänder.

Kyäni Sunset innehåller Vitamin A som har en roll i cellspecialiseringsprocessen och Vitamin D som har en roll i celldelningsprocessen.

Kyäni Sunset innehåller Vitamin D som bidrar till normala kalciumnivåer i blodet.

Kyäni FIT20 innehåller Magnesium som bidrar till att minska trötthet och utmattning och till normal energiomsättning.

Kyäni FIT20 innehåller Protein som bidrar till underhållet och ökningen av muskelmassan såväl som till att bibehålla normal benstomme.

Kyäni FIT20 innehåller Protein som bidrar till att öka muskelmassan och Magnesium som har en roll i celldelningsprocessen.

Kyäni FIT20 innehåller Protein som bidrar till att bibehålla en normal benstomme och Magnesium som bidrar till att bibehålla normala tänder.

Kyäni FIT20 innehåller Magnesium som bidrar till normal proteinsyntes.

Käyni FIT20 innehåller Magnesium som bidrar till elektrolytbalansen, normal energiomsättning och normal psykologisk funktion.

Kyäni HL5 innehåller Protein som bidrar till att bibehålla en normal benstomme och till att öka muskelmassan.

Kyäni HL5 innehåller Erytritol som inducerar en lägre blodglukosökning efter konsumtion jämfört med sockerinnehållande mat / dryck

Kyäni ON innehåller Vitamin B1, B2, B3, B6 & B12. Dessa vitaminer bidrar till nervsystemets normala funktion, normal psykologisk funktion (bortsett från Vitamin B2) och till minskad trötthet och utmattning (bortsett från Vitamin B1).

Kyäni ON innehåller Riboflavin, Niacin, Vitamin B6 och Vitamin B12 vilka bidrar till minskad trötthet och utmattning.

Kyäni ON innehåller Riboflavin som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress.

Kyäni Core140+ innehåller Vitamin C, Tiamin, Niacin, Vitamin B6, Folsyra/Folat, Biotin och Magnesium som bidrar till normal psykologisk funktion.

Kyäni Core140+ innehåller Vitamin C, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folsyra/Folat, Vitamin B12, Pantotensyra, Magnesium och Järn som bidrar till minskad trötthet och utmattning.

Kyäni Core140+ innehåller Vitamin C, Tiamin, Niacin, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin B12, Biotin, Pantotensyra, Kalcium, Fosfor, Magnesium, Järn, Koppar, Mangan och Jod som bidrar till normal energiomsättning.

Kyäni Core140+ innehåller Vitamin D som bidrar till normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor.

Kyäni Core140+ innehåller Vitamin C som ökar järnupptaget.

Att ersätta en daglig måltid i en energibegränsad diet med en måltidsersättning bidrar till att bibehålla vikten efter viktminskning. Att ersätta två dagliga måltider i en energibegränsad diet med måltidsersättningar bidrar till viktminskning.

;